วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อบรมยาเสพติด กก.อารักขา 2

พล.ต.ต.ลือชัย  สุดยอด ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการครอบครัวต้านยาเสพติด ของ กองกำกับการอารักขา 2 โดยมี พ.ต.อ.สุรินทร์  ชาวศรีทอง ผกก.อารักขา 2 พ.ต.ท.ภูวไนย  เสนาวุธ พ.ต.ท.ณรงค์ชัย  น้อยศรี ให้การต้อนรับ โครงการครั้งนี้ได้จัดขึ้นตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของ กก.อารักขา 2 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในระดับที่เป็นแบบอย่างและถ่ายทอดให้กับชุมชนรอบข้างได้ ทั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ แฟลตตำรวจม้า บางบอน ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้ง ร.ต.ท.นันทวัฒน์ ด.ต.กฤษ ด.ต.ณัณทศักดิ์ ผาจันทร์ ผู้จัดการโครงการ จนท.งานยุทธศาสตร์และแผน ข้าราชการงานอารักขาที่ 1 ในการจัดเตรียมสถานที่ รวมทั้งข้าราชการตำรวจ กก.อารักขา 2 และครอบครัวทุกคนที่เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียงกันhttps://picasaweb.google.com/106042508928095497804/BUqhK?authuser=0&feat=directlink